- Syriske tryggingsstyrkar driv brotsverk mot menneskeslekta

kl:14,11 14|06|2012 Sawtalkurd


Frå midten av april til slutten av mai i år var Amnesty i områda Aleppo og Idlib nordvest i Syria, og i Jabal Wastani nord for Hama for å granske situasjonen for menneskerettar.
– Brende, øydelagde eller plyndra
John Peder Egenæs (Foto: Karina Jørgensen/NRK)

Her har dei gjennomført over 200 intervju med slektningar til folk som vart drepne eller arresterte, folk som har fått heimane sine brende, øydelagde eller plyndra, samt overlevande frå angrep, augevitne og frisette fangar.

Og dommen er knusande: Angrep og overgrep blir gjennomførde av både regjeringshæren og militsgrupper utan at nokon blir straffa for det.

Rapporten har fått namnet «Deadly Reprisals», på norsk «Dødelege hemnangrep». Her blir det lagt fram bevis for at regjeringshæren gjer omfattande og systematiske overgrep, brotsverk mot menneskeslekta og krigsbrotsverk.

«Dette er ein del av staten sin strategi om hemn mot område der ein reknar med at støtta til opposisjonen er sterk, men også for å spreie frykt for få folk til å underkaste seg», heiter det i rapporten.
– Brotsverk mot menneskeslekta

Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty i Noreg seier dette i ein kommentar:

– Her torturerer og drep dei alle, også kvinner og born. Vi er vitne til brotsverk mot menneskeslekta, medan det internasjonale samfunnet står like lamma som for eitt år sidan.

Rapporten skildrar vilkårlege avrettingar og omfattande bruk av tortur.

Amnesty presenterte den førre Syria-rapporten sin i mars i år, der det vart dokumentert at fangar vart utsette for tortur. Den nye rapporten viser at også sivile blir utsette for den same systematiske torturen.

أخبـــــــار الوطـــــن

بيـــانــــات و تــقــــاريـــــر